Scroll naar beneden voor alle H&W podcasts

Podcast December 2021

H&W – Dec 2021 #1 – “Ik wil serieus genomen worden”, over klachten op de HAP

In deze podcast vertelt Pieter Barnhoorn over zijn uitgebreide analyse van honderden klachten gericht aan de huisartsenpost (HAP). Waar klagen patiënten vooral over en wat kunnen wij als huisartsen van deze analyse leren om een groot deel van de klachten te voorkomen. Een interview door Femke Veldman.H&W – Dec 2021 #2 – Q&A nav de herziene standaard maagklachten

Famotidine is toegevoegd als nieuwe stap in de herziene NHG-standaard maagklachten. Hierover zijn reacties binnengekomen bij H&W, dat dit middel best prijzig is. In dit interview door Tessa Dijksman vertelt apotheker Louis de Wiljes over de medicijnen die we kunnen voorschrijven voor maagklachten met bijbehorende kosten en gebruikersgemak voor de patiënt.H&W – Dec 2021 #4 – Herziene NHG-standaard Pijn

In deze podcast zal Doeke Keizer (huisarts met expertise in chronische pijn) vertellen over de aanvullingen en verbeteringen in de NHG-standaard. Met zijn expertise licht hij  de nieuwe adviezen over chronische pijn toe en wat daarbij de plek is voor opiaten. Met casuïstiek uit de praktijk worden de theoretische adviezen uit de standaard praktisch gemaakt! Dit is een interview door Femke Veldman.Extra Podcast November 2021; Herziening medicatie NHG-Standaard DM type 2

H&W – Nov 2021 #5 – Herziening Medicatie NHG-Standaard DM type 2 

In deze podcast bespreekt Tessa Dijksman de medicamenteuze wijzigingen van de NHG standaard DM II met kaderhuisarts diabetes Bertien Hart, die tevens in de NHG werkgroep zit en aansloot bij de overleggen over de internisten richtlijn.Deze korte herziening van de standaard bevat een nieuw medicamenteus stappenplan voor zeer hoog risicopatiënten. Het advies is om bij deze patiënten eerder te starten met SGLT2-remmers en GLP1-receptoragonisten. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat deze bloedglucose verlagende middelen een afname geven op de kans op hart- en vaatziekten. De werkgroep vond het daarom belangrijk dat alle huisartsen hiervan op de hoogte waren.Podcast November 2021

H&W – Nov 2021 #2 – Ketamine: populaire partydrug met urologische complicaties

Ketamine, alias Keta, Special K, Vitamine K, kan vervelende urologische complicaties geven. Pim Keurlings (huisarts en docent aan de de Radboud universiteit) vertelt aan de hand van twee casus wat de klachten zijn, hoe de urologische schade wordt veroorzaakt en wat kan er dan aan gedaan worden.H&W – Nov 2021 #3 – Acute zwelling van de tong, wat te doen?

Een acute zwelling van de tong door een ACE-remmer. Hoe snel gaat dat? hoe lang moeten we observeren? wat kunnen we verwachten in de tijd daarna en hoe kan ik de antihypertensiva aanpassen? Pim Keurlings (huisarts en docent aan de Radboud universiteit) neemt je mee met een casus op de huisartsenpost en geeft antwoord op deze vragen. H&W – Nov 2021 #4 – Een onschuldig calciumtabletje

Een persisterende erythema migrans, hoe herken je dat en hoe komt het? In deze podcast gaan we  aan de hand van een casus in op de ingewikkelde farmacodynamiek tussen het behandelen van lyme met docycycline, het gelijktijdig gebruik van mineralen zoals een onschuldig calciumtabletje en een gastric bypass. We worden helemaal bijgepraat door Ewoud Baarsma (arts-onderzoeker op de Lyme poli van het Amsterdam UMC) en Marlotte van der Veer (apotheker en ziekenhuisapotheker i.o.).Podcast Oktober 2021

H&W – Okt 2021 #2 – CAT: Statine in de ochtend of avond?

Hoe handig zou het zijn om een statine ook voor de ochtend te kunnen voorschrijven? Vooral bij oudere patiënten en in verpleeghuizen zou ochtendinname een uitkomst kunnen zijn en kan het de therapietrouw verbeteren. Zübeyde Göçmen zocht het uit in een CAT met als onderzoeksvraag “Heeft ochtendinname van een statine andere effecten dan avondinname?”. Linn Dobrowolski interviewt Zübeyde hierover, luister hier en hoor de resultaten van de CAT.H&W – Okt 2021 #3 – Reflecterend testen heeft een bewezen positief effect

Ooit begon Wytze Oosterhuis (arts klinisch chemie) op eigen initiatief wat aanvullende logische labtestjes te doen om de huisarts te helpen in de diagnostiek. Dit werd daarna snel geëvalueerd met de betreffende huisartsen. Die waren daar enthousiast over en het project werd verder uitgerold. In deze podcast vertellen Wytze Oosterhuis en Wilhelmine Verboeket (onderzoeker op de afdeling klinisch chemie) hoe een recente studie positieve effecten laat zien van het reflecterend testen. En, wat is dat eigenlijk reflecterend testen? Een interview door Femke Veldman.

NB; In de podcast wordt besproken dat de intentie was om 600 dossiers te includeren. In totaal zijn er uiteindelijk 270 dossiers (148 interventiegroep, 122 controlegroep) geïncludeerd omdat achteraf toestemming van de patiënt nodig was voor dossier inzage.H&W – Okt 2021 #4 – Herziene NHG standaard Hoofdpijn

Met de herziene NHG Standaard Hoofdpijn is er meer aandacht voor acute hoofdpijn en zijn er meer opties voor de behandeling van chronische hoofdpijn. Luister naar het interview van Marco Krukerink met werkgroeplid Alexandra Bensdorp om te horen wat er nog meer veranderd is. Ben je als huisarts weer helemaal blij en bij!H&W – Okt 2021 #5 – Herziene NHG standaard Enkelbandletsel

In deze podcast vertelt Aimée Kok ons over de wijzigingen in de herziene NHG standaard enkelbandletsel. Als orthopeed en huisarts in opleiding is Aimée de aangewezen persoon om ons uitleg te geven over braces, tapes, schuiflade testen, propriocepsis, revalidatie schema's en wat er allemaal nog bij een enkelbandletsel komt kijken. Een interview door Femke Veldman. 

Luister en stel jezelf voor naast de onderzoeksbank!Podcast September 2021

H&W – September 2021 – Lancering Enquête en Nieuws

Deze maand hebben we een enquête gelanceerd over de podcasts zodat we de podcast nog beter bij jouw wensen kunnen laten aansluiten. Klik hier voor de enquête of kijk op www.huisartspodcast.nl/henw/

Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Na de introductie over de vragenlijst volgt in deze podcast het laatste nieuws met Tessa Dijksman en Linn Dobrowolski!H&W – September 2021 – Stiekem overdraagbare aandoeningen

Een podcast over stiekem overdraagbare aandoeningen en een les over hoe je soa’s en seks bespreekt in de huisartsenspreekkamer. In deze podcast spreekt Linn Dobrowolski met prof. dr. Jan van Bergen nu hij het het vak verlaat vanwege zijn pensioen. Hij neemt ons mee in verhalen over SOA’s in Afrika, chlamydia testen en zinnige soa diagnostiek.

Jan pleit voor betere soa zorg en vertelt ons hoe je dat bereikt: namelijk met “LSD”. Luisteren, samenvatten doorvragen, zonder dat kan je geen goede diagnostiek doen. En: gebruik de taal van de patient: rimmen, dippen; vraag wat het is. En hou een beetje van je patienten, want zo kan je zinnige zorg bieden en tot waardevolle consulten komen. H&W – September 2021 – Contextueel werken – deel 1

In deze podcast vertellen huisartsen (en experts in de contextuele therapie) Joke van Ballegooijen en Chantal van Wijngaarden over contextueel werken in de huisartspraktijk. Zij zullen aan de hand van meerdere sprekende voorbeelden uitleggen hoe familierelaties een rol kunnen spelen in allerlei psychische en somatische klachten. Vervolgens zullen zij de basis van contextuele therapie uitleggen en handvatten geven om dat als huisarts toe te passen in de praktijk. Met genogrammen en hulplijnen kan de situatie met de patiënt goed in kaart gebracht worden en is er al vaak al een eerste stap gezet in contextuele therapie. Luister mee hoe je dit als huisarts aanpakt!

Omdat de voorbeelden talrijk en leerzaam zijn, zullen we in deel 2 nog in gaan op meer casuïstiekAbonneer je
via je favoriete podcastkanaal
op de H&W/Huisarts podcast

Podcasts Augustus 2021

H&W – Aug 2021 – URinControl: zelfmanagement van urine-incontinentie met een app

Urine-incontinentie komt voor bij 1 op de 3 vrouwen, van wie een groot deel moeite heeft om hulp te vragen. Een app voor zelfmanagement van urine-incontinentie kan een laagdrempelig alternatief bieden en mogelijk de therapietrouw verbeteren. In deze podcast interviewt huisarts Tessa Dijksman, promovendi en huisartsen in opleiding Anne Loohuis en Nienke Wessels. Zij ontwikkelden de URinControl app voor alle vrouwen met urine incontinentie en onderzochten haar effectiviteit. Luister mee hoe je deze handige, gratis app morgen al kunt adviseren aan je patiënten!

NB. er zit géén verdienmodel of farmaceut achter deze app. De app is mede mogelijk gemaakt door steun van Zonmw en is voor altijd gratis te downloaden voor alle vrouwen in Nederland.Zie ook: www.https://urincontrol.online/ https://www.thuisarts.nl/urine-incontinentie/ik-heb-urineverlies-urine-incontinentie-bij-vrouwenH&W – Aug 2021 – NHG standaard Covid-19

In deze podcast de samenvatting van de nieuwe NHG-Standaard COVID-19. De diagnostiek en behandeling van COVID-19 in de acute fase staan centraal. Femke Veldman en Masja Loogman bespreken de belangrijkste onderdelen van de standaard: van saturatie tot het verrichten van diagnostiek en van de PCR-test tot de medicamenteuze behandelopties.H&W – Aug 2021 – Epidurale injecties bij LRS

Mensen kunnen vaak en lang last hebben van lage rugpijn met uitstraling. Zijn epidurale injecties een oplossing om dit leed te bezweren? Luister naar het interview met Wilma Spinnewijn of dit ook het geval is en beter geïnformeerd deze groep te kunnen helpen als huisarts.Podcasts Juli 2021

H&W – Compilatie Juli 2021; Observatie technische vaardigheden – Medisch Leiderschap – Nieuws & Columns – Professionele Identiteitsvorming

Het H&W van juli 2021 is een themanummer ’50 jaar Huisartsopleiding in Nederland’. Eerst spreekt Tessa Dijksman met Chris Rietmeijer hoe je vorm kunt geven aan het observeren van technische vaardigheden. Aiossen en opleiders vinden dit vaak lastig. Aiossen kunnen bang zijn om door de mand te vallen. Opleiders laten het initiatief graag aan de aios over, omdat zij niet graag de rol van controleur innemen. Opleiders en aiossen moeten worden gestimuleerd om het gesprek aan te gaan over hun eigen en elkaars vaardigheden, en over de wijze waarop ze met observaties willen omgaan.

Vervolgens hebben Marco Krukerink en Claire Loots het over medisch leiderschap. Besteden huisartsopleidingen hier al voldoende aandacht aan? 

Daarna bespreken Marco Krukerink en Linn Dobrowolski een selectie van de nieuwsberichten en 2 opleiders spreken een column in over de ontwrichting in dit 50 e jaar van de huisartsopleiding. Een opleidingsjaar dat getekend werd door corona.

Tot slot, wat is professionele identiteitsvorming precies en hoe wordt die gevormd? Welke rol spelen opleiders daarin? En hoe kun je als huisarts – tot aan je pensioen – aandacht blijven besteden aan je professionele identiteitsvorming? Femke Veldman gaat in gesprek met Pieter Barnhoorn over de verschillende aspecten van professionele identiteitsvorming gedurende je hele werkende leven, van aios tot aan je pensioen.

Veel luisterplezier!

We zien graag uw reactie tegemoet op deze website of per mail naar redactie@nhg.org.H&W – Juli 2021; Observatie technische vaardigheden

Het H&W van juli 2021 is een themanummer ’50 jaar Huisartsopleiding in Nederland’. In deze podcast spreekt Tessa Dijksman met Chris Rietmeijer hoe je vorm kunt geven aan het observeren van technische vaardigheden. Aiossen en opleiders vinden dit vaak lastig. Aiossen kunnen bang zijn om door de mand te vallen. Opleiders laten het initiatief graag aan de aios over, omdat zij niet graag de rol van controleur innemen. Opleiders en aiossen moeten worden gestimuleerd om het gesprek aan te gaan over hun eigen en elkaars vaardigheden, en over de wijze waarop ze met observaties willen omgaan.H&W – Juli 2021; Medisch Leiderschap

Het H&W van juli 2021 is een themanummer ’50 jaar Huisartsopleiding in Nederland’.Deze podcast gaat over medisch leiderschap als fundament in de opleiding. Ben jij de reïncarnatie van Napoleon of slechts een slaafse volgeling? Maakt niet uit, volgens Claire Loots schuilt er een medisch leider in ieder van ons. Als we deze kwaliteit koesteren en een plek geven in de huisartsenopleiding zou dat de eerstelijnszorg en ons werkplezier ten goede komen. Luister naar het interview met haar door Marco Krukerink of je het daar mee eens bent. H&W – Juli 2021; Nieuws & Columns

Het H&W van juli 2021 is een themanummer ’50 jaar Huisartsopleiding in Nederland’. In deze podcast bespreken Marco Krukerink en Linn Dobrowolski een selectie van de nieuwsberichten en 2 opleiders spreken een column in over de ontwrichting in dit 50 e jaar van de huisartsopleiding. Een opleidingsjaar dat getekend werd door corona.H&W – Juli 2021; Professionele Identiteitsvorming

Het H&W van juli 2021 is een themanummer ’50 jaar Huisartsopleiding in Nederland’. In deze podcast praten we over het begrip professionaliteit. Wat is het en hoe wordt die gevormd? Welke rol spelen opleiders daarin? En hoe kun je als huisarts – tot aan je pensioen – aandacht blijven besteden aan je professionele identiteitsvorming? Femke Veldman gaat in gesprek met Pieter Barnhoorn over de verschillende aspecten van professionele identiteitsvorming gedurende je hele werkende leven, van aios tot aan je pensioenAfscheidspodcast van Ivo Smeele
en introductie van Gijs Baaten

H&W-NHG: Afscheid van Ivo Smeele & introductie Gijs Baaten – Juni 2021

Let op: Deze podcast wordt live beluisterd tijdens het afscheid van Ivo op 8 juni 2021, 17.20!

Wat zullen we Ivo gaan missen! In deze podcast vertelt hij over zijn tijd bij het H&W en NHG. Een prachtig persoonlijk verhaal over zijn drijfveren om bij het H&W/NHG te werken en vervolgens over zijn tijd als hoofdredacteur. Wat ging er goed, wat ging er minder goed en wat gaat hij nu doen? Met zijn PIZ-diploma op zak! Veel plezier met je pensioen Ivo!

Daarna stelt de nieuwe hoofdredacteur Gijs Baaten zich voor met zijn ideeën en plannen voor de toekomst. Veel plezier en succes bij het H&W Gijs!Podcasts Juni 2021

H&W – Compilatie: Q&A nierschade – Gemodificeerde Vasalva – HAP’s verleden en toekomst – LESA Radiologie – WONCA congres – Nieuws – Juni 2021

Deze maand hebben we een uitgebreide compilatie vol met interessante items. We starten deze maand met onze nieuwe categorie, namelijk de Q&A. U stelt een vraag naar aanleiding van eerdere podcasts en de spreker geeft het antwoord! We nodigen u bij deze ook uit om uw vragen nav de podcasts te stellen. Dit kan per mail naar redactie@nhg.org, als reactie op het artikel op de HENW.org website of als voicememo per whatsapp naar 0627504932. Deze maand is er een vraag binnen gekomen over chronische nierschade en Rob van der Pas geeft het antwoord.

Als tweede item wordt in een interview door Femke Veldman de fysiologie en het wetenschappelijk bewijs voor de gemodificeerde vasalva uitgelegd door Jaap Euwema en Mariken Stegmann. Acrobatiek in de spreekkamer!

Daarna gaat Tessa Dijksman in gesprek met Paul Giesen over het verleden en de toekomst van de HAP’s. Wat hebben 20 jaar huisartsenposten (HAP’s) ons gebracht? en hoe houden we de HAP's toekomstbestendig?

Daarna bespreekt Femke Veldman met huisarts Marloes Minnaard en radioloog Michiel van Werkum de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA) Radiologische diagnostiek. Het doel van dit document: het doelmatig aanvragen van radiologische diagnostiek bevorderen en onnodige diagnostiek voorkomen.

Tot slot bespreken Marco Krukerink en Tessa Dijksman de nieuwsberichten en maken zij je samen met Jako Burgers en Dorien Zwart enthousiast voor het WONCA-congres over practising person centred care, dat van 6 tot en met 10 juli volledig digitaal plaatsvindt.

Veel luisterplezier!H&W – Q&A chronische nierschade en Nieuws – Juni 2021

Deze maand hebben we een uitgebreide compilatie vol met interessante items. We starten deze maand met onze nieuwe categorie, namelijk de Q&A. U stelt een vraag naar aanleiding van eerdere podcasts en de spreker geeft het antwoord! We nodigen u bij deze ook uit om uw vragen nav de podcasts te stellen. Dit kan per mail naar redactie@nhg.org, als reactie op het artikel op de HENW.org website of als voicememo per whatsapp naar 0627504932. Deze maand is er een vraag binnen gekomen over chronische nierschade en Rob van der Pas geeft het antwoord.

Daarna bespreken Marco Krukerink en Tessa Dijksman de nieuwsberichten.H&W – Gemodificeerde Vasalva – Juni 2021

In deze podcast wordt in een interview door Femke Veldman de fysiologie en het wetenschappelijk bewijs voor de gemodificeerde vasalva uitgelegd door Jaap Euwema en Mariken Stegmann. Acrobatiek in de spreekkamer!H&W – LESA Radiologie – Juni 2021

In deze podcast bespreekt Femke Veldman met huisarts Marloes Minnaard en radioloog Michiel van Werkum de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA) Radiologische diagnostiek. Het doel van dit document: het doelmatig aanvragen van radiologische diagnostiek bevorderen en onnodige diagnostiek voorkomen. In deze podcast leggen we uit hoe je de LESA in de spreekkamer kan gebruiken!

H&W – Wonca teaser – Juni 2021

Een leuke teaser voor het WONCA congres 2021 met als thema ‘practising person centred care’ dat van 6 tot en met 10 juli volledig online plaatsvindt! Luister mee naar dit korte, enthousiasmerende interview met Dorien Zwart, organiserend voorzitter en Jako Burgers, wetenschappelijk voorzitter, over hun favoriete sessies en tips voor dit internationale congres met Nederland als organisator. Aanmelden kan nog steeds! Zelfs last minute aanmeldingen kunnen, maar voor de leukste ‘round the table sessions’ en workshops is het advies uiteraard om je ruim van tevoren in te schrijven. Zie voor meer informatie:  https://woncaeurope2021.org/Podcasts Mei 2021

H&W – Compilatie: Euthanasie bij psychisch lijden – Spiraal vs ablatie bij menorragie – NHG standaard Hartfalen – Nieuws – Mei 2021

We beginnen deze maand met een zeer serieus onderwerp, namelijk hulp bij zelfdoding aan mensen met psychische problematiek. Ethicus Rosalie Pronk en Femke Veldman gaan over dit lastige onderwerp in gesprek. De kern: het gaat er vaak ook om gehoord te worden. Ga daarom in ieder geval het gesprek aan met de patiënt, hoe lastig ook. Daarna volgt een interview over de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies. De hormoonspiraal en endometriumablatie worden hiervoor beiden ingezet en zijn recent in een RCT vergeleken. Luister in deze podcast naar het interview van Linn Dobrowolski met auteur en promovenda Marian van den Brink: zij vertelt over de resultaten van de studie over wat de verschillen zijn tussen deze twee methoden in o.a. effectiviteit, wat houdt een ablatie in en wat is er belangrijk als je deze behandeling voorlegt aan patiënten? Vervolgens bespreekt Tessa Dijksman met Mark Valk de herziene NHG-Standaard Hartfalen. In zo’n 25 minuten praten zij je bij over de belangrijkste wijzigingen in de standaard, waarvan de belangrijkste is dat de cardioloog een grotere rol krijgt bij de diagnostiek en bij het instellen van de medicatie. Tot slot bespreken Ellen Marsch en Tessa Dijksman de nieuwsberichten.

Veel luisterplezier!Links bij de euthanasie voor psychisch lijden;

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/levensbeeindiging_op_verzoek_psychiatrie/startpagina_-_levensbe_indiging_op_verzoek.html

https://www.euthanasiecommissie.nl/euthanasiecode-2018/bijzondere-onderwerpen/patienten-met-psychiatrische-aandoening

H&W – Euthanasie bij psychisch lijden – Mei 2021

We beginnen deze maand met een zeer serieus onderwerp, namelijk euthanasie voor psychisch lijden. Ethicus Rosalie Pronk en Femke Veldman gaan over dit lastige onderwerp in gesprek. De kern: het gaat er vaak ook om gehoord te worden. Ga daarom in ieder geval het gesprek aan met de patiënt, hoe lastig ook.Links bij deze podcast;

https://www.huisartspodcast.nl/februari-2020/h-hulp-bij-zelfdoding-feb-2020/

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/levensbeeindiging_op_verzoek_psychiatrie/startpagina_-_levensbe_indiging_op_verzoek.html

https://www.euthanasiecommissie.nl/euthanasiecode-2018/bijzondere-onderwerpen/patienten-met-psychiatrische-aandoeningH&W – Spiraal vs ablatie bij menorragie – Mei 2021

Deze podcast gaat over de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies met een hormoonspiraal of endometriumablatie. Deze behandelingen worden hiervoor beiden ingezet en zijn recent in een RCT vergeleken. Luister in deze podcast naar het interview van Linn Dobrowolski met auteur en promovenda Marian van den Brink: zij vertelt over de resultaten van de studie over wat de verschillen zijn tussen deze twee methoden in o.a. effectiviteit, wat houdt een ablatie in en wat is er belangrijk als je deze behandeling voorlegt aan patiënten? 

H&W – NHG standaard Hartfalen – Mei 2021

Tessa Dijksman (huisarts) interviewt in deze podcast, huisarts en lid van de werkgroep Mark Valk over de herziening van de NHG standaard Hartfalen. We gaan in op de wijzigingen t.a.v. de vorige standaard en bespreken met name de medicamenteuze behandeling. Wil je meer weten over de vroege herkenning en de diagnostiek van hartfalen? Luister dan ook de podcast ‘vroeger herkenning hartfalen’ die is opgenomen in samenwerking met de Hartstichting. Een goede aanvulling!

Podcasts April 2021

H&W – Compilatie: Chronische nierschade – Hoogbegaafdheid – Herziene NHG standaard COPD – Nieuws – April 2021

In deze podcast wordt ten eerste internist-nefroloog Rob van der Pas geïnterviewd door Linn Dobrowolski. Zij bespreken zijn onderzoek waaruit blijkt dat een groot deel van de patiënten met nierschade in de eerste lijn kunnen blijven. Zij bespreken ook hóe je dit doet, namelijk door betere bloeddruk- en proteïnurie behandeling en het kijken naar het beloop van de nierfunctie. Hierna bespreekt Femke Veldman met Tessa Kieboom, hoogleraar hoogbegaafdheid, dat je ook ziek kan worden doordat je hoogbegaafd bent. Zij bespreken de verschillende signalen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid. Van vragen die jonge kinderen in de spreekkamer stellen tot somatische klachten. Het is belangrijk om hieraan te denken om deze kinderen de erkenning te geven die ze vaak ontberen. Als derde worden de wijzigingen in de herziene standaard COPD besproken met mede auteur Jip de Jong en Femke Veldman. Er wordt afgesloten met het nieuws inclusief een korte bespreking van de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris, door Ellen Marsch en Tessa Dijksman.

Veel luisterplezier!

H&W – Chronische nierschade – April 2021

Luister hier hoe internist-nefroloog Rob van der Pas met Linn Dobrowolski zijn onderzoek bespreekt waaruit blijkt dat een groot deel van de patiënten met nierschade in de eerste lijn  maar ook vooral hóe je dit doet, namelijk door betere bloeddruk- en proteïnurie behandeling en het kijken naar het beloop van de nierfunctie.  Aan het eind van de podcast is er hopelijk geen nefrofobie meer!

H&W – Hoogbegaafdheid – April 2021

In deze podcast bespreekt Femke Veldman met Tessa Kieboom, hoogleraar hoogbegaafdheid, dat je ook ziek kan worden doordat je hoogbegaafd bent. Zij bespreken de verschillende signalen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid. Van vragen die jonge kinderen in de spreekkamer stellen tot somatische klachten. Het is belangrijk om hieraan te denken om deze kinderen de erkenning te geven die ze vaak ontberen.

H&W – Herziene NHG standaard COPD – April 2021

IIn deze podcast bespreekt Femke Veldman met Jip de Jong de herziene NHG-Standaard COPD. In ruim 25 minuten praten zij je bij over de belangrijkste wijzigingen. Over het beleid bij aanwijzingen voor restrictie en de vereenvoudiging van de standaard door de niveaus van ziektelast terug te brengen van 3 naar 2. Maar ook het verwijsbeleid naar fysiotherapie en de medicamenteuze behandeling komen aan bod. 

H&W – Nieuws – April 2021

In deze podcast wordt het laatste medische nieuws besproken door Ellen Marsch en Tessa Dijksman. Zij zullen hierbij ook de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris bespreken. 

Veel luisterplezier!

Podcasts Maart 2021

H&W – Compilatie: Leversteatose – Prostaatkanker in de familie – Herziene NHG standaard hand en polsklachten – Nieuws – Maart 2021

De compilatie-podcast van deze maand gaat allereerst over leververvetting, iets wat bij een echo van de buik regelmatig wordt gezien. Linn Dobrowolski gaat met Jacqueline Schouten uitgebreid in over de oorzaken en de aanpak van leversteatose. Daarna bespreken Ellen Marsch en Ruben Cremers wanneer onderzoek nodig is bij prostaatkanker in de familie. Hierop volgt de bespreking van de herziene NHG standaard Hand en Polsklachten door Aimée Kok en Femke Veldman en we eindigen met het nieuws door Ellen Marsch en Tessa Dijksman. Veel luisterplezier!

Met geluidseffecten van [...]

H&W – Leversteatose – Maart 2021

Deze podcast gaat over leververvetting, iets wat bij een echo van de buik regelmatig wordt gezien. Linn Dobrowolski gaat met Jacqueline Schouten uitgebreid in over de oorzaken en de aanpak van leversteatose. 

H&W – Prostaatkanker in de familie – Maart 2021

In deze podcast praat Ellen Marsch met Ruben Cremers over erfelijke prostaatkanker. Wanneer spreek je over erfelijke prostaatkanker? En wat is de relevantie voor de huisartsenpraktijk? Daarnaast wordt ook in het kort nog stilgestaan bij de psa screening: wanneer is dit wel en wanneer is dit niet zinvol?

Podcasts Februari 2021

Huisarts en wetenschap – Compilatie: Preventie taak van de huisarts? – Post IC syndroom – Getromboseerde anale randvene – NHG standaard ijzersuppletie – Nieuws – Februari 2021

In deze H&W podcast is Ellen Marsch in gesprek met Nina Scheenhart over preventie als taak voor de huisarts. Wat vinden huisartsen daar van? Daarna vertellen Mark van den Bogaard (verpleegkundige en senior wetenschapper) en Floris van de Laar (huisarts en onderzoeker) over het post-IC syndroom. Ook buiten de coronatijd al een relevant ziektebeeld. Daarna wordt Roelof de Jong geïnterviewd over de getromboseerde anale randvene, incideren of afwachten? Daarna vertelt Iris Wichers over de verandering in ijzersuppletie als deel van de NHG standaard anemie. Deze laatste drie interviews zijn [...]

Huisarts en wetenschap – Preventie, taak van de huisarts? – Februari 2021

Huisartsen hebben het erg druk. In de herijking van de kernwaarden- en taken van de huisarts in 2019 is geïndiceerde en zorg gerelateerde individuele preventie als kerntaak omschreven. De vraag is echter of alle huisartsen hetzelfde denken over deze preventieve taak? In deze podcast vertelt Nina Scheenhart over haar onderzoek naar de meningen van huisartsen over hun taak in preventie. Ook wordt gesproken over de GLI: gecombineerde leefstijl interventies. Werkt de GLI? Luister mee en vorm je eigen mening!

Huisarts en wetenschap – NHG standaard ijzersuppletie – Februari 2021

In deze H&W podcast vertelt Iris Wichers over de verandering in ijzersuppletie als deel van de NHG standaard anemie (interview door Femke Veldman). Een bijzonder grote wijzinging in behandelen!

Voor de volledige herzieningen verwijzen we jullie naar de vernieuwde richtlijnensite https://richtlijnen.nhg.org/

Podcasts Januari 2021

Huisarts en wetenschap – Compilatie: Sex in de zwangerschap, Chiropractie en manuele therapie bij lage rugklachten – Januari 2021

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!

In deze H&W podcast zal Tessa Dijksman, huisarts Margriet Bogaerts interviewen over sex in de zwangerschap. Wat mag allemaal wel gewoon en wanneer moeten patiënten voorzichtig zijn? Daarna volgt een interview van Femke Veldman over chiropractie bij lage rugklachten met Gitte Tönner en daarna manuele therapie bij lage rugklachten met Jan Pool.  Hoe veilig is het, wat is de meerwaarde en wat is het verschil? We sluiten af met het laatste medische nieuws met Tessa Dijksman en Ellen Marsch.

Huisarts en wetenschap – Sex in de zwangerschap – Januari 2021

In deze H&W podcast zal Tessa Dijksman, huisarts Margriet Bogaerts interviewen over dit interessante, doch onderbelichte onderwerp. Het onderwerp verscheen eveneens als kleine 'kwaal' in het boek 'Kleine Kwalen in de Zwangerschap'. Wat mag allemaal wel gewoon en wanneer moeten patiënten voorzichtig zijn? En hoe kunnen wij als huisarts helpen bij dyspareunie post-partum? Luister mee!

Huisarts en wetenschap – Chiropractie en Manuele therapie bij lage rugklachten – Januari 2021

In deze podcast worden chiropractie en manuele therapie als behandeling besproken bij lage rugklachten. Het eerste interview is met de deense Gitte Tönner als voorzitter van de Nederlandse chiropractoren associatie en daarna volgt Jan Pool over manuele therapie. Jan Pool is manueel therapeut en senior onderzoeker aan de hoge school van Utrecht. 

We gaan in op veiligheid, de meerwaarde, de kosten en wat is nou eigenlijk het verschil? Luister mee!

Podcasts December 2020

Huisarts en wetenschap – Compilatie: Nieuws, Huisartsenzorg 2030, Implementatie van E-health – December 2020

Het Huisarts en wetenschap van deze maand staat in het teken van E-health. Eerst zal Tessa Dijksman praten met Lotje Korteweg en daarna met Rinske van de Goor over hun visies over de toekomst van de huisartsenzorg. Onder andere over digitalisering, 'de oplossing van het huisartsentekort?'. Daarna volgt een interview door Femke Veldman met Jasper Schellingerhout. In zijn huisartspraktijk hebben ze succesvol E-health geïmplementeerd. Hij zal ons vertellen over hun successen, hobbels en interessante verkeerde aannames. Eerst starten we met het nieuws door Ellen Marsch en Tessa Dijksman. Veel [...]

Huisarts en wetenschap – Huisartsenzorg in 2030 – December 2020

Huisartsen hebben het druk, er zijn steeds minder praktijkhouders en de buitengebieden lopen leeg. Toch hebben we nog steeds -zoals veel huisartsen beamen- de mooiste baan van de wereld! Hoe gaan we de toekomst van ons vak vormgeven? Lotje Korteweg en daarna Rinske van de Goor vertellen over hun visie. Is digitalisering met het optimaliseren van de patientenstroom via een online platform een oplossing? Of houden we vast aan de eigen huisarts, maar dan eentje die een normale werkweek mag hebben van 36-40 uur, ipv de huidige 60 uur? Luister mee!

Podcasts November 2020

Huisarts en wetenschap – Compilatie: Positieve Ouderenzorg, Lachgas deel 1&2, Nieuws, Laboratoriumbepalingen en de Herziene NHG standaard PID – November 2020

In de bijna 2 uur durende podcast van deze maand gaan allereerst Tessa Dijksman en Wanda Rietkerk in op de positieve ouderenzorg: doelen stellen én behalen met een behandelplan! Daarna volgen twee interviews door Femke Veldman over de verschillende kenmerken van lachgas gebruik. In deel één zal Eva Hendriks in gaan op de diagnostiek en behandeling van het (relatieve) vitamine b12 tekort, daarna zal Rani Punwasi over de andere gezichten van het lachgas-probleem vertellen. Daarna volgt het nieuws met Ellen Marsch en Tessa Dijksman. Vervolgens wordt Saskia van Vugt geïnterviewd door Femke [...]

Huisarts en wetenschap – Positieve Ouderenzorg – November 2020

Positieve ouderenzorg: doelen stellen én behalen met een behandelplan!

Al je 75 plussers (laten) screenen met een frailty index (iets wat wij allemaal jarenlang hebben gedaan) bleek achteraf weinig resultaat te boeken, zonde toch? In dit interview vertelt de recent gepromoveerde Wanda Rietkerk ons wat wél werkt. Deze enthousiaste SOG neemt ons mee in de uitkomsten van haar promotieonderzoek, waaraan je veel praktische tips en een positieve blik op ouderenzorg overhoudt!

Huisarts en wetenschap – Lachgas deel 1, diagnostiek en behandeling van een vitamine B12 tekort – November 2020

Deze podcast is deel 1 over de lachgas. Een lastige, vervelende, veel gebruikte drugs. In dit deel zal Eva Hendriks in gaan op de diagnostiek en behandeling van het (relatieve) vitamine b12 tekort wat daar bij voor kan komen. Luister en huiver!

Veel luisterplezier! 

Open in nieuw scherm

Huisarts en wetenschap – Lachgas deel 2, een drug met vele gezichten – November 2020

IDeze podcast is deel 2 over de lachgas. Nadat Eva Hendriks ons in deel 1 vertelde over de diagnostiek en behandeling van het (relatieve) vitamine b12 tekort wat bij lachgas voor kan komen, gaan we nu met Rani Punwasi verder in op de kenmerken van lachgas gebruik. Luister en huiver!

Open in nieuw scherm

Podcasts Oktober 2020

Huisarts en wetenschap – Compilatie: Claudicatio intermittens, COVID-19, Nieuws en Rosacea – Oktober 2020

We beginnen deze oktober maand met een interview met huisarts en epidemioloog Marie-Louise Bartelink. In dit interview door Femke Veldman, zal Marie Louise voor ons samenvatten wat we kunnen concluderen uit de verschillende bestaande richtlijnen en hoe we die goed kunnen implementeren in de dagelijkse praktijk. Daarna wordt Wendy van den Oever geïnterviewd door Linn Dobrowolski over hoe verschillende patiëntenkenmerken een voorspellende waarde kunnen hebben op een ernstiger ziektebeloop van COVID-19. Dan volgt het nieuws door Tessa Dijksman en Ellen Marsch, ons nieuwe huisartspodcast-lid! [...]

Huisarts en wetenschap – Claudicatio intermittens, goede zorg in de eerste lijn! – Oktober 2020

Een interview door Femke Veldman met huisarts en epidemioloog Marie-Louise Bartelink. In dit interview zal Marie-Louise voor ons samenvatten wat we kunnen concluderen uit de verschillende bestaande richtlijnen en hoe we die goed kunnen implementeren in de dagelijkse praktijk.

Open in nieuw scherm

Huisarts en wetenschap – COVID-19, wat zijn onafhankelijke voorspellers van een ernstig beloop van COVID-19 – Oktober 2020

Wat zijn onafhankelijke voorspellers van een ernstig beloop van COVID-19 en welke kenmerken hebben coronapatiënten met een ernstig ziektebeloop? Wendy van den Oever geeft uitleg hierover naar aanleiding van haar onderzoek in de eerste maanden van de COVID-19 crisis in het Helmondse Elkerliek ziekenhuis. (interview door Linn Dobrowolski)

Open in nieuw scherm

Huisarts en wetenschap – Herziene NHG behandelrichtlijn – Rosacea – Oktober 2020

In deze podcast bespreekt Miranda Kurver de herziene behandelrichtlijn over rosacea. Miranda Kurver is huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Zij vertelt over de pathogenese, de behandeling en over de wijzigingen ten opzichte van de eerdere behandelrichtlijn. Een interview door Femke Veldman.

In deze podcast dus voor het eerst een bespreking van een behandelrichtlijn! Dit is de start voor meerdere podcasts met NHG-richtlijnen en standaarden. Hou dat in de gaten!

Podcasts September 2020

Huisarts en wetenschap – September 2020 – Compilatie: Overtijdbehandeling door de huisarts, nieuws en een klacht in de huisartspraktijk

We beginnen deze septembermaand met een intrigerend interview met huisarts en seksuoloog Peter Leusink over de lessen uit het pilot traject 'overtijdbehandeling door de huisarts'. In dit interview door Tessa Dijksman wordt besproken wat wij als huisartsen kunnen leren over deze vorm van zorg die alle echte huisarts-aspecten in zich lijkt te hebben. Vervolgens praten Linn Dobrowolski en Tessa Dijksman ons bij over het laatste nieuws. We eindigen met een interview door Femke Veldman met Roland Friele, adjunct directeur van het Nivel over zijn uitgebreide onderzoek naar een klacht in de [...]

Huisarts en wetenschap – September 2020 – Overtijdbehandeling door de huisarts

Sinds kort kun je als huisarts je eigen patientes (tot 6 weken en 2 dgn amenorroeduur) een overtijdbehandeling met medicatie aanbieden. Luister naar het intrigerende interview met huisarts en seksuoloog Peter Leusink over de lessen uit het pilot traject.

Open in nieuw scherm

Huisarts en wetenschap – September 2020 – Een klacht in de huisartspraktijk

Een interview door Femke Veldman met Roland Friele, adjunct directeur van het Nivel over zijn uitgebreide onderzoek naar een klacht in de huisartspraktijk. Wat wil de patiënt hier eigenlijk mee bereiken? Wat kun je als huisarts dan het beste doen? Luister mee!

Open in nieuw scherm

Podcast Augustus 2020

Huisarts en wetenschap – Augustus 2020 – Compilatie: Premature ovariële insufficiëntie, Nieuws en Communicatie bij SOLK

We beginnen deze maand met een interview over premature ovariële insufficiëntie (POI) of is het een premature diagnose? Een interview met Annemarie Sliedrecht, kaderhuisarts urogynaecologie (interview door Femke Veldman). Daarna praat Linn Dobrowolski ons bij over het laatste nieuws. We eindigen met Juul Houwen die vertelt over de resultaten van zijn onderzoeken over de communicatieve vaardigheden van de huisarts bij SOLK klachten. Wat kan helpen in deze vaak lastige consulten? (interview door Chantal Snijders)

Podcast Juli 2020

H&W Compilatie; Over grenzen naar frisse berglucht, over psychische klachten bij vluchtelingen en over de benadering van verstandelijk beperkten – Juli 2020

Deze maand staat het tijdschrift H&W in het thema "over de grens". Wij hebben drie interessante artikelen uitgelicht in deze podcast. We beginnen met een interview door Chantal Snijders met Evelyn Brakema, over de invloed van fijnstof en hoogte op het ontwikkelen van COPD. Daarna volgt Pim Scholte (psychiater) over psychische klachten bij vluchtelingen (interview door Linn Dobrowolski). Daarna eindigen we met ruim een uur bijscholing door een AVG en huisarts over somatische en communicatieve uitdagingen bij verstandelijk beperkten (interview door Femke Veldman). Door een beperkte [...]

H&W; Psychische klachten bij vluchtelingen – Juli 2020

Pim Scholte is psychiater en expert op het gebied van psychosociale klachten bij migranten, vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel. In dit interview met Linn Dobrowolski legt hij uit welke existentiële vragen er meespelen bij het ontstaan en onderhouden van de psychische klachten en vertelt hij wat er moeilijk is in de diagnostiek de klachten in deze patiëntengroep. Ook geeft hij tips over het gebruiken van een tolk tijdens het consult en waarom benzodiazepinen geen voorkeur hebben bij slaapproblemen.

Shownotes: * Artikel over Syrische Vluchtelingen (in Engels) van [...]

H&W; Een bijscholing van een AVG en huisarts over de benadering van verstandelijk beperkten – Juli 2020

Ruim een uur bijscholing door een AVG en een huisarts over somatische en communicatieve uitdagingen bij verstandelijk beperkten (interview door Femke Veldman).

Shownotes:

Zoeken naar een AVG in de regio: www.nvavg.nl

Boek: Medische zorg voor patienten met een verstandelijke beperking

Open in nieuw scherm

Podcast Juni 2020

H&W Compilatie; Nieuws, Intermitterende Torsio testis, Stoppen met roken, Koorts op Kinderdagverblijven – Juni 2020

Allereerst praten Tessa Dijksman en Linn Dobrowolski ons bij over het recente H&W nieuws, daarna vertelt Pim Keurlings over een intermitterende torsio testis aan de hand van een interessante casus (interview door Linn Dobrowolski). Vervolgens vertelt Puck Nagtzaam over het belang van steun van collega's bij het stoppen met roken. We eindigen met Kirsten Peetoom over feverphobia op kinderdagverblijven, al heeft iedereen nu last van een beetje feverfobie. (laatste 2 interviews Femke Veldman)

Podcast Mei 2020

H&W Compilatie; zwangerschapsgerelateerde bekkengordelpijn, nieuws, batterij inslikken door kinderen – Mei 2020

In deze podcast vertelt Jan Mens over zwangerschapsgerelateerde bekkengordelpijn, van cavia’s tot mensen. Daarna volgt het H&W nieuws door Tessa Dijksman en Linn Dobrowolski. Ten slotte legt Antoinette van Riel uit wat te doen met baby’s en peuters die een batterij hebben ingeslikt. De interviews zijn beiden gedaan door Linn Dobrowolski.

Open in nieuw scherm

Podcast April 2020

H&W Compilatie; De sexuele moraal van de huisarts, het H&W nieuws en bloeddrukregulatie bij ouderen – April 2020

In deze podcast proberen we ons even af te leiden van de coronaproblematiek. Peter Leusink gaat in op de geschiedenis van de seksuele moraal bij de huisarts: ‘l’histoire se répète’. Daarna bespreken Tessa Dijksman en Mariëlle van Avendonk het laatste H&W-nieuws. Ten slotte gaat Emma van Bussel in op de bloeddrukregulatie bij ouderen. De interviews zijn afgenomen door respectievelijk Femke Veldman en Chantal Snijders.

Open in nieuw scherm

Podcast Maart 2020

H&W Compilatie; Nieuws, wonden van de tong en PST door POH GGZ bij SOLK – Mrt 2020

In deze podcast bespreken Tessa Dijksman en Mariëlle van Avendonk het laatste H&W-nieuws. Daarna vertelt Pim Keurlings alles over tongwonden. Dan bespreekt Hans van der Wouden het wetenschappelijk bewijs voor cognitieve gedragstherapie (PST) door de praktijkondersteuner ggz bij SOLK. Ten slotte legt Lidewij Windt PST nader uit, met een handig praktijkvoorbeeld. De interviews zijn afgenomen door respectievelijk Chantal Snijders en Femke Veldman. 

Read More

Podcast Februari 2020

H&W; Hulp bij zelfdoding – Feb 2020

Deze eerder gepubliceerde podcast wordt wederom op de website geplaatst nadat een vervelende bug is verwijderd. In de podcast die komende 4 mei 2021 verschijnt, zal naar deze "hulp bij zelfdoding" podcast verwezen worden. 

In deze podcast wordt Michiel Marlet geïnterviewd over hulp bij zelfdoding met behulp van een drankje, als alternatief voor euthanasie met intraveneuze middelen.

Open in nieuw scherm

Podcast Januari 2020

H&W; Penicillineallergie en koolhydraatbeperkt dieet – Jan 2020

Allereerst bespreken we de penicillineallergie met Ananja Middel. Is het wel een allergie? En zo ja, hoe dan verder? Vervolgens hebben we het met Hans Wijland over het wetenschappelijk bewijs voor een koolhydraatbeperkt dieet bij diabetes mellitus type 2. De interviews zijn afgenomen door Femke Veldman en we sluiten af met het H&W-nieuws door Tessa Dijksman en Chantal Snijders.

Open in nieuw scherm

Podcast December 2019

H&W; Antidepressiva, kinkhoest en oorpijn – dec 19

Over antidepressiva in de dagelijkse praktijk, waarin 10 belangrijke vragen uit de praktijk worden beantwoord. Vervolgens: kleine kinderen met kinkhoest: een gevaarlijke combinatie, gevolgd door: veelgestelde vragen over de kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen. Daarna volgt een interview over pijnbestrijding bij kinderen met otitis media acuta. We sluiten af met het H&W-nieuws.

Open in nieuw scherm

Podcast November 2019

H&W Compilatie; GHB – Nieuws – Deprescribing – november 2019

GHB maakt meer kapot dan je lief is met Marloes Minnaard en Tim Peeters, H&W up-to-date met Linn Dobrowolski en Tessa Dijksman, die samen de recentste nieuwsitems bespreken en vervolgens Kees Kramers over deprescribing; minderen met medicijnen, bij wie en hoe?

Open in nieuw scherm

H&W: GHB maakt meer kapot dan je lief is

GHB maakt meer kapot dan je lief is, dat blijkt maar weer eens uit de indrukwekkende casus van huisarts Tim Peeters. Aan de hand van deze casus zal huisarts Marloes Minnaard verder in gaan op de drugs GHB. Wat is het, wat doet het, de moeilijkheid van het afkicken en het grote terugval percentage. Het is een hele lastige drugs, waarbij de gebruikers de hulp van de huisarts zeker kunnen gebruiken. Een interview door Femke Veldman.

Deze podcast is ook onderdeel van de H&W compilatie van november 2019.

Abonneren op H&W Podcast

Van podcast naar beluisteren. Podcasts zijn te downloaden vanaf deze website op computer of telefoon. Handiger is het abonneren op de huisarts podcasts via een RSS-feed of nog makkelijker via een podcasts app.

Start typing and press Enter to search