H&W – Compilatie Juli 2021; Observatie technische vaardigheden – Medisch Leiderschap – Nieuws & Columns – Professionele Identiteitsvorming

Het H&W van juli 2021 is een themanummer ’50 jaar Huisartsopleiding in Nederland’. Eerst spreekt Tessa Dijksman met Chris Rietmeijer hoe je
vorm kunt geven aan het observeren van technische vaardigheden. Aiossen en opleiders vinden dit vaak lastig. Aiossen kunnen bang zijn om door de mand te vallen. Opleiders laten het initiatief graag aan de aios over, omdat zij niet graag de rol van controleur innemen. Opleiders en aiossen moeten worden gestimuleerd om het gesprek aan te gaan over hun eigen en elkaars vaardigheden, en over de wijze waarop ze met observaties willen omgaan.

Vervolgens hebben Marco Krukerink en Claire Loots het over medisch leiderschap. Besteden huisartsopleidingen hier al voldoende aandacht aan?

Daarna bespreken Marco Krukerink en Linn Dobrowolski een selectie van de nieuwsberichten en 2 opleiders spreken een column in over de ontwrichting in dit 50 e jaar van de
huisartsopleiding. Een opleidingsjaar dat getekend werd door corona.

Tot slot, wat is professionele identiteitsvorming precies en hoe wordt die gevormd? Welke rol spelen
opleiders daarin? En hoe kun je als huisarts – tot aan je pensioen – aandacht blijven besteden aan je
professionele identiteitsvorming? Femke Veldman gaat in gesprek met Pieter Barnhoorn over de
verschillende aspecten van professionele identiteitsvorming gedurende je hele werkende leven, van
aios tot aan je pensioen.

Veel luisterplezier!

We zien graag uw reactie tegemoet op deze website of per mail naar redactie@nhg.org.

Start typing and press Enter to search