H&W – Nov 2021 #5 – Herziening Medicatie NHG-Standaard DM type 2

In deze podcast bespreekt Tessa Dijksman de medicamenteuze wijzigingen van de NHG standaard DM II met kaderhuisarts diabetes Bertien Hart, die tevens in de NHG werkgroep zit en aansloot bij de overleggen over de internisten richtlijn.

Deze korte herziening van de standaard bevat een nieuw medicamenteus stappenplan voor zeer hoog risicopatiënten. Het advies is om bij deze patiënten eerder te starten met SGLT2-remmers en GLP1-receptoragonisten. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat deze bloedglucose verlagende middelen een afname geven op de kans op hart- en vaatziekten. De werkgroep vond het daarom belangrijk dat alle huisartsen hiervan op de hoogte waren.

Start typing and press Enter to search