H&W – Feb 2022 #2 – Centrum Seksueel Geweld – Deel 2 – (Onbewust) Victim blaming

In deze tweedelige podcast wordt Toine Lagro-Janssen door Femke Veldman geïnterviewd over het Centrum Seksueel Geweld (CSG). In dit tweede deel vertelt ze over het victim blaming. Met de ‘waarom’ vraag maken we hier ons als huisartsen ook makkelijk schuldig aan.

Scholing over Huiselijk en seksueel geweld:
Seksueel en familiaal geweld (acuut/structureel) komen vaak voor met gevolgen voor de gezondheid. Deze scholing leert u te signaleren, het geweld bespreekbaar te maken en een slachtoffer respectvol te benaderen. Deskundige zorg kunnen leveren is voor alle betrokken hulpverleners van groot belang.

Zie verder: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/huiselijk-en-seksueel-geweld

Start typing and press Enter to search