H&W – Juli 2021; Medisch Leiderschap

Het H&W van juli 2021 is een themanummer ’50 jaar Huisartsopleiding in Nederland’.Deze podcast gaat over medisch leiderschap als fundament in de opleiding. Ben jij de reïncarnatie van Napoleon of slechts een slaafse volgeling? Maakt niet uit, volgens Claire Loots schuilt er een medisch leider in ieder van ons. Als we deze kwaliteit koesteren en een plek geven in de huisartsenopleiding zou dat de eerstelijnszorg en ons werkplezier ten goede komen. Luister naar het interview met haar door Marco Krukerink of je het daar mee eens bent.

Start typing and press Enter to search