H&W – Compilatie: Chronische nierschade – Hoogbegaafdheid – Herziene NHG standaard COPD – Nieuws – April 2021

In deze podcast wordt ten eerste internist-nefroloog Rob van der Pas geïnterviewd door Linn Dobrowolski. Zij bespreken zijn onderzoek waaruit blijkt dat een groot deel van de patiënten met nierschade in de eerste lijn kunnen blijven. Zij bespreken ook hóe je dit doet, namelijk door betere bloeddruk- en proteïnurie behandeling en het kijken naar het beloop van de nierfunctie. Hierna bespreekt Femke Veldman met Tessa Kieboom, hoogleraar hoogbegaafdheid, dat je ook ziek kan worden doordat je hoogbegaafd bent. Zij bespreken de verschillende signalen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid. Van vragen die jonge kinderen in de spreekkamer stellen tot somatische klachten. Het is belangrijk om hieraan te denken om deze kinderen de erkenning te geven die ze vaak ontberen. Als derde worden de wijzigingen in de herziene standaard COPD besproken met mede auteur Jip de Jong en Femke Veldman. Er wordt afgesloten met het nieuws inclusief een korte bespreking van de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris, door Ellen Marsch en Tessa Dijksman.

Veel luisterplezier!

Start typing and press Enter to search